Doulatjänster vi erbjuder 

Förlossningsdoula (klassisk) 
» Känna-in-möte (En fika på stan för att se ifall du/ni som födande trivs ihop med mig som doula. Den här fikan binder oss inte till något, så om någon av oss känner sig osäker, tackar vi varandra och ni har möjlighet att hitta en annan doula. Om vi trivs ihop, så går vi vidare med vårt samarbete.)
» Förberedande samtal (Ca 2-3 träffar, gärna hemma hos dig/er där du/ni är avslappnade. Vi lär känna varandra mer, vi samtalar, jag informerar, svarar på frågor och vi övar på avslappningstekniker inför förlossningen m.m.)
» Jour (Jag är på jour från 2 veckor före till 2 veckor efter beräknad förlossning. Vanligt är att jag har en annan doula som jag delar jouren med, som ni också får chans att möta innan förlossningen.)
» Förlossningen (Du/ni ringer mig när förlossningen har dragit igång, så bestämmer vi utifrån er upplevelse ifall jag ska komma hem till er, eller om vi ska mötas lite senare på förlossningsavdelningen. Där stöttar jag dig som föder i avslappning och gör vad du ber mig om, och behöver, för att skapa en så positiv, avslappnad och trygg upplevelse som möjligt för dig. Har du din partner med dig, hjälps vi åt med detta och jag finns också som ett extra stöd för partnern.)
» Eftermöte (Inom två veckor efter förlossningen kommer jag hem till er och vi pratar om hur allt kändes, känns och knyter så ihop säcken.)

Investering: 5000kr för ett uppdrag inklusive det första känna-in-mötet och 2-3 förberedande samtal. För extra samtal tillkommer en kostnad på 600kr. Om du/ni bor utanför Stockholm Kommun tillkommer resekostnader.

Inhoppsdoula / Sista-minuten-doula 
Denna tjänst erbjuder jag i mån av tid och möjlighet till:
- Dig/er som bestämmer sig väldigt sent för att ha med en doula, kanske till och med när värkarbetet redan satt igång.
- Vid de tillfällen jag inte har möjlighet att vara på 4 veckors jour.
- För er vars ordinarie doula får akut förhinder att delta när er förlossning drar igång.

Om jag när ni ringer mig, inte har något annat viktigt inbokat och jag har möjlighet att vara med och stötta er under förlossningen, så “hoppar jag in” som doula åt er. Som inhoppsdoula ingår alltså ingen garanti att jag kan, utan det är endast om det är möjligt för mig, som jag kommer att delta vid er förlossning. (Ett alternativ, om jag inte fysiskt har möjlighet att vara med under er förlossning då, är att jag ger er “telefonsupport”, se nedan)
Doulandets effekt är alltså inte beroende av att vi känner varandra sedan innan, utan jag känner in dig/er och vad du/ni behöver i stunden.

» Förlossningen (Du/ni ringer mig när förlossningen har dragit igång, och om jag har möjlighet, så bestämmer vi utifrån er upplevelse ifall jag ska komma hem till er, eller om vi ska mötas lite senare på förlossningsavdelningen. Där stöttar jag dig som föder i avslappning och gör vad du ber mig om, och behöver, för att skapa en så positiv, avslappnad och trygg upplevelse som möjligt för dig. Har du din partner med dig, hjälps vi åt med detta och jag finns också som ett extra stöd för partnern.)
» Eftermöte (Inom två veckor efter förlossningen kommer jag hem till er och vi pratar om hur allt kändes, känns och knyter så ihop säcken.)

Investering: 3000kr för ett fysiskt inhoppsuppdrag. Om du/ni bor utanför Stockholm Kommun tillkommer resekostnader. / 1000kr för ett inhoppstelefonuppdrag.

Telefondoula 
Denna tjänst erbjuder jag i mån av tid och möjlighet till:
- Dig/er som bor långt, långt borta, och det inte finns någon annan doula som kan vara er behjälplig före eller under förlossningsarbetet.
- Dig/er som plötsligt kommer på att ni behöver stöd, och jag inte har möjlighet att ta mig till er i tid, men har möjlighet att ge er support över telefon

» Förberedande samtal (För dig som anlitar mig i god tid innan förlossningen, kan vi hinna med ca 2-3 telefonsamtal. Vi lär känna varandra mer, vi samtalar, jag informerar, svarar på frågor och vi övar på avslappningstekniker inför förlossningen m.m.)
» Jour (Även här är jag på telefonjour från 2 veckor före till 2 veckor efter beräknad förlossning. Har jag inte möjlighet till detta, så kan jag endast erbjuda mig som “Inhoppsdoula”.)
» Förlossningen (Du/ni ringer mig när förlossningen har dragit igång och behöver stöd. Jag guidar dig i avslappning och ger dig verktyg för att hantera värkarna. Även över telefon, så försöker vi skapa en så positiv, avslappnad och trygg upplevelse som möjligt för dig. Om du har en partner vid din sida, är det möjligt att jag ger information och instruktioner till partnern, så att han/hon kan stötta dig optimalt. Kanske klarar ni er själva ett tag, och så kan ni ringa igen ifall ni behöver mer stöd senare under förlossningsarbetet.)
» Eftersamtal (Inom två veckor efter förlossningen rings vi igen och pratar om hur allt kändes, känns och knyter så ihop säcken.)

Investering: 4000kr för ett fullt telefonuppdrag med förberedande samtal och jour / 1000kr för ett inhopps-telefonuppdrag.

UTDRAG FRÅN ODIS’s HEMSIDA, DÄR DU OCKSÅ KAN LÄSA MER: 
ODIS – Organisationen för Doulor i Sverige 
En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.
Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt “kvinna som ger omvårdnad”. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.
I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen. 

POSITIV FÖRLOSSNINGSUPPLEVELSE
Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

KONTINUITET
Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen. Doulan finns för föräldrarna – hela tiden.

DOULAFFEKTEN 
Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.
Med en doula minskar:Antalet kejsarsnitt med 50%Förlossningens längd med 25%Behovet av medicinsk smärtlindring med 30%Önskemål om ryggbedövning med 60%
Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.“The Doula Book”, M H Klaus, J H Kennell & P H Klaus, 2003 

Förstärker förlossningssmärta: 
RÄDSLA, ångest, ortygghet, brist på självtillit, brist på stöd, att frysa, spänning, felaktig eller ingen andning, ryggläge

Minskar förlossningssmärta
TRYGGHET, tro på sig själv, avslappning, stöd, förberedelse, riktig andning, värme, rörelse.

Sara Gustafsson på Spira Stockholm arbetar som doula och tar sig an ett par förlossningar om året. Hör av dig via mail info@spirastockholm.se för att se ifall hon är tillgänglig just när du ska föda!
Ifall hon inte har möjlighet just då, så kan du hitta en doula via ODIS hemsida här! Där finns listat doulor över hela landet.